featured caracteristicas

Avís legal

Avis legal i política de privacitat

  1. Propietat intel·lectual del web Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de Càmping La Borda del Pubill corresponent a l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de Càmping La Borda del Pubill Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

  2. Contingut del web i enllaços Càmping La Borda del Pubill no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web www.campinglabordadelpubill.com.

  3. Intercanvi o difusió d’informació Càmping La Borda del Pubill declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer de la mateixa en cas que els continguts a què s’accedeixi puguin ferir la sensibilitat dels mateixos.

  4. Actualització i modificació de la pàgina web Càmping La Borda del Pubill es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu web site, i la configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir responsabilitat alguna per això.

  5. Indicacions sobre aspectes tècnics Càmping La Borda del Pubill no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Càmping La Borda del Pubill. També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts.

  6. Tractament de dades de l’usuari En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Càmping La Borda del Pubill informa als seus clients que les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat del Càmping La Borda del Pubill. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als nostres clients. Càmping La Borda del Pubill garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers no vinculats amb el Càmping La Borda del Pubill. Els clients de Càmping La Borda del Pubill podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic [email protected] o mitjançant l’adreça postal, Carretera de Tavascan, Km 9.5, 25570 Ribera de Cardós – Pallars Sobirà (Lleida).

  7. Seguretat en els accessos L’accés a les pàgines a través de les quals el client del Càmping La Borda del Pubill consulti dades personals, sol·liciti informació complementària o contracti algun dels productes que oferim es realitza a través de línia segura.

  8. Legislació i jurisdicció aplicables Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció seva, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre, als jutjats i tribunals del domicili de Càmping La Borda del Pubill. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.

  9. Utilització de cookies Per a la utilització del nostre lloc web és necessari la utilització de cookies. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat de guardar les dades de sessió d’usuari. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.